Zoek
Sluit dit zoekvak.

Samenwerking boa’s Best en Oirschot opnieuw bekrachtigd

Groene boa's Best en Oirschot
Foto: Gemeente Best

Ad van den Berk en Carel van Dijck, de groene boa’s van de gemeenten Best en Oirschot, werken al enige tijd samen. Zij zijn werkzaam op het gebied van milieu, welzijn en infrastructuur en sporen bijvoorbeeld milieudelicten op, zoals het illegaal dumpen van afval.

De omstandigheden waaronder boa’s milieudelicten moeten opsporen zijn vaak ingewikkeld, vergen veel tijd en overschrijden vaak gemeentegrenzen. Daarom ondersteunen de boa’s uit Best en Oirschot elkaar al langere tijd in hun werkzaamheden.

Het onderliggende Convenant Groene Handhaving Noord-Brabant (2019) dekt niet geheel de lading voor de ontstane situatie. Daarom is de samenwerking tussen beide gemeenten (met instemming van politie en justitie) opnieuw gedefinieerd in een convenant. Alle partijen hebben dit convenant ondertekend.

Samen slagvaardig optreden

Wethouder Ad van Beek van de gemeente Oirschot: “Al jaren werken de gemeenten Best en Oirschot samen wat betreft de inzet van onze boa’s. Het opnieuw sluiten van een convenant met Best levert voor beide partijen een win-winsituatie op. Zo behouden wij de slagkracht en professionaliteit van deze belangrijke functie in onze gemeenten. Dat is niet alleen in het voordeel van de gemeenten, maar vooral ook van de inwoners en ondernemers.”

Burgemeester Hans Ubachs van de gemeente Best beaamt dit: “Doordat we kennis, ervaring en capaciteit kunnen delen met Oirschot beschikken we constant over kwalitatief uitstekende boa’s. Zij zien toe op bijvoorbeeld arbeidsinspectie, openbare gezondheid, de fysieke leefomgeving en dierenwelzijn. Dat is belangrijk, want zo blijven beide gemeenten aantrekkelijk en veilig voor iedereen.”

Contact

Wil je graag in contact komen met de groene boa’s? Bijvoorbeeld omdat je een verdachte situatie hebt gezien, zoals afvaldumping, stroperij of een ander milieudelict? Je kan contact opnemen via info@oirschot.nl of bellen naar 0499-58 3333.