Search
Close this search box.

Van Stiphout wint gunning voor ontwikkeling JP Coenstraat 40

Artist impression JP Coenstraat 40 door Gebr. van Stiphout
Foto: Gebr. van Stiphout

Op 24 juni 2024 heeft de gemeente, op aanbeveling van de selectiecommissie, besloten om de verkoop van het perceel aan de JP Coenstraat 40 definitief te gunnen aan Gebr. Van Stiphout Projectontwikkeling B.V. De toekenning volgde na een uitgebreide selectieprocedure waarbij drie partijen werden uitgenodigd om een bod uit te brengen en een visie te presenteren op twee belangrijke criteria: duurzaamheid, klimaatbestendigheid en het woon-zorg-leefconcept.

Gebr. Van Stiphout kwam als beste uit de bus met hun plan dat voorziet in de bouw van zes koopwoningen voor starters in de prijsklasse tot 265.000 euro en acht seniorenwoningen binnen de prijsklasse tot 370.000 euro op basis van prijspeil 2023. Hun voorstel combineerde een aantrekkelijke grondbod met een gedegen uitwerking van de gestelde kwalitatieve criteria.

De artist impression biedt een eerste indruk van de geplande ontwikkeling. Dit beeld is echter nog niet definitief; er volgt nog een participatietraject met de buurtbewoners. De uiteindelijke aanvraag voor een omgevingsvergunning door Gebr. Van Stiphout kan op basis van dit traject nog wijzigingen ondergaan.

Vervolgtraject

Volgens de koop- en ontwikkelovereenkomst is de koper verplicht om zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen een jaar na ondertekening, een ontvankelijke aanvraag voor een omgevingsvergunning in te dienen. Zodra deze vergunning onherroepelijk is, zal de grond worden geleverd en kunnen de bouwwerkzaamheden van start gaan.

Met deze ontwikkeling hoopt het college niet alleen bij te dragen aan de woningnood, maar ook aan een duurzamer en leefbaarder Best. De realisatie van de woningen is een stap in de richting van een toekomstbestendige wijk waarin starters en senioren een geschikte woonruimte kunnen vinden