Zoek
Sluit dit zoekvak.

Twee locaties in beeld voor tijdelijke (flex)woningen in Best

Tijdelijke (flex)woningen
Foto: Ons Best

De gemeente Best is bezig met een ambitieus plan om het tekort aan woonruimte aan te pakken door compacte, tijdelijke (flex)woningen te realiseren. Dit initiatief richt zich voornamelijk op één- tot tweepersoonshuishoudens, met een focus op starters en spoedzoekers. Het doel is om snel en efficiënt woonruimte te creëren en tegelijkertijd natuurlijke doorstroming te bevorderen.

Volgens de plannen moeten er tot 2030 ongeveer 260 flexwoningen worden gebouwd in overeenstemming met de Nationale Omgevingsvisie, provinciale regels en regionale overeenkomsten. Echter, uit onderzoek is gebleken dat tijdelijke woningen alleen zinvol zijn als permanente woningbouw geen optie is of als flexibiliteit nodig is. Bovendien blijken kwalitatief goede tijdelijke woningen pas rendabel bij een exploitatieperiode van minimaal 30 jaar, wat ontwikkelpartijen terughoudend maakt.

Naast het onderzoek is er ook gesproken met wooncorporaties, de Rijksoverheid en de provincie Noord-Brabant. Uit deze gesprekken kan geconcludeerd worden dat flexwoningen of modulair verplaatsbare woningen mogelijk een oplossing kunnen bieden voor reguliere bewoning. Maar dat het niet toepasbaar is op alle locaties, die op het oog beschikbaar zijn. De situatie van de locatie in haar omgeving is voor een groot deel bepalend.

Marie Raymakersstraat/Nieuwstraat en Mosselaarweg

Uiteindelijk zijn er vier potentiële locaties in Best geïdentificeerd. Na deze onderzoeken en gesprekken heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om de haalbaarheid van twee locaties verder te onderzoeken: Marie Raymakersstraat/Nieuwstraat en Mosselaarweg. De locaties Aarlesche Erven en Steegsche Velden West zijn afgevallen vanwege respectievelijk bindende ontwikkelaarsafspraken en nog te volgen procesgang en eigendomssituatie.

Voor de twee overgebleven locaties wordt geadviseerd om te kiezen voor permanente compacte woningen in plaats van tijdelijke flexwoningen. De locatie Marie Raymakersstraat/Nieuwstraat wordt als geschikt beschouwd, waarbij een ontwikkelaar deels eigenaar van de grond is en de ontwikkeling en participatie op zich neemt. Voor de locatie Mosselaarweg is er ook potentieel, maar er zijn aandachtspunten zoals bestaande afspraken, provinciale eisen, geluid, bodem, archeologie, verkeer en infrastructuurkosten. Hier moet eerst een gebiedsvisie worden ontwikkeld.