Zoek
Sluit dit zoekvak.

Negen Koninklijke onderscheidingen uitgereikt in Best

Koninklijke onderscheidingen
Foto: Wikipedia CC0

Op woensdag 26 april kregen 9 Bestenaren een Koninklijke onderscheiding. Allen zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau (LON).

Voor een benoeming in de Orde van Oranje-Nassau komen personen in aanmerking die zich vele jaren structureel en vaak onbaatzuchtig verdienstelijk maakten voor onze (Bestse) samenleving. Burgemeester Hans Ubachs reikte de onderscheidingen uit bij de gedecoreerden thuis of op locatie. Dit deed hij samen met zijn echtgenote Marina, gemeentesecretaris Jolie Hasselman en de wethouders Veronique Zeeman, Rik Dijkhoff, Stan van der Heijden en Jan Willem Slijper.

De heer N.A.A.M. (Klaas) Bergman (80 jaar) – LON

Klaas Bergman is al sinds 1979 verbonden aan het Handmelken, als medeorganisator. Eén uit de hand gelopen grap van een feestavond waar geld geboden werd op de prestaties van de handmelk deelnemers. Hieruit is in 2007 de stichting Kringloopwinkel Handmelken opgericht. Klaas is vanaf de oprichting van de Kringloopwinkel bestuurslid, vanaf 2010 voorzitter en vanaf 2019 penningmeester. In de ruim 40 jaar van het bestaan van de Stichting werd ongeveer 2 miljoen euro uitgekeerd aan 350 projecten.

Koning van het Gilde

Ook was Klaas Bergman Koning van het Gilde in de jaren ’97-’98-’99, bestuurslid sinds 2009, penningmeester in 2015 en 2016 en voorzitter (Hopman) vanaf 2016. Die functie bekleedt hij nog steeds.

Voetbalclub Best Vooruit

In de voetbalclub Best Vooruit was Klaas naast zijn bestuursfuncties en commissievoorzitter ook projectmanager van het 75-jarig jubileum van de club. Met een schrijverscollectief (hij als voorzitter) werd de geschiedenis van de club en haar betekenis voor de Bestse gemeenschap vastgelegd in boekvorm. Ook is Klaas één van de initiatiefnemers van de totstandkoming van de Business Club, een podium voor sponsoren.

Klaas was een aantal jaren voorzitter van vereniging “Hot en Haar”, die op Koningsdag een rijtoer door de gemeente met de nieuwe gedecoreerden verzorgde.

Vogelvriend

Via zijn lidmaatschap bij de vereniging Vogelvriend met bijna 100 leden stroomde hij door naar het bestuur, als penningmeester. Bij de jaarlijkse 3-daagse vogelshow met 200 vogels is hij alle dagen aanwezig. In 2022 werd de 68e show georganiseerd in het 69-jarig bestaan.

Hij maakt het verschil

Klaas Bergman maakt met zijn inzet en betrokkenheid voor de Kringloopwinkel en de Bestse gemeenschap het verschil.


Mevrouw J.J.M. (Anita) van Hoof-Fuchs (57 jaar) – LON

Anita van Hoof is al 25 jaar actief bestuurslid van het Gehandicaptenplatform Best (GPB). Ook heeft ze in 2011 en 2012 de rol penningmeester vervuld.

Actief en betrokken

Ondanks haar fysieke beperkingen zet ze zich enorm in voor het platform. Ze bereidt de maandelijkse vergaderingen voor, is zeer actief en betrokken in de werkgroep integrale toegankelijkheid. Toezicht, bewaking en zelf testen van gebouwen en openbare ruimte is haar taak en adviseert de gemeente hierin. Ook bij evenementen speelt dit een grote rol, sanitaire voorzieningen en openbaar vervoer. Jarenlang had ze vooraf inzage in bouwtekeningen en ontwerpplannen en gaf adviezen voor verbeteringen voor toegankelijkheid.

Gehandicaptenplatform Best

Ze houdt de website van het GPB en website ‘Best Toegankelijk’ up-to-date. Anita hield zich vanwege haar creatieve opleiding ook bezig met flyers en brochures waar de doelstellingen van GPB tot uiting kwamen. Zij is een onmisbare spin in het GPB web met voelsprieten en daadkracht voor toegankelijkheid in Best.

Best on Weels

Anita is initiator van de opgerichte vereniging Best on Wheels (BoW). Ter ere van het 25-jarig jubileum van GPB is een toneelstuk Drempelvrees opgevoerd. Anita had een groot aandeel in de tekst van het stuk en de titel. Alle bestuursleden waren onderdeel van de cast. Anita zet zich in om een lans te breken voor mensen met een beperking.


Mevrouw E.M. (Liesje) Mulder-Rademakers (76 jaar) – LON

Vanaf 1987 is Liesje betrokken geweest bij de wereldwinkel. Als lid van het bestuur was ze ook de verbindende factor voor alle vrijwilligers. Ze regelde de verhuizing in 1997 van de Wereldwinkel naar de Kerkstraat in Best en later naar de Hoofdstraat. Helaas is in 2015 de Wereldwinkel gestopt. Ze was medeorganisator van de reünie van alle oud-medewerkers in 2018.

Bezoek aan ouderen

Als sinds 2007 is Liesje ook vrijwilliger bij welzijnsorganisatie LEV Best. 1½ tot 2 uur per week zet ze zich in voor welzijnsbezoeken. Ze bezoekt ouderen met een vragenlijst om knelpunten in bijvoorbeeld wonen, sociale omgeving, gezondheid te signaleren.

Mantelzorger

De afgelopen 20 jaar (en eigenlijk al vanaf 1962) heeft Liesje ook veel zorg en aandacht besteed aan mantelzorg. Ze nam haar verslaafde neef drie jaar in huis, ving haar nichtje op en was bewindvoerder. Ook nam ze haar dochter en kleindochter in huis voor 6 maanden. Ook verleende ze intensieve zorg aan haar jongste broer met een verslaving en haar demente moeder. Zij woonde eerst nog zelfstandig thuis en later in een verpleeghuis.

Vrijwillige activiteiten vanuit haar hart

Als vrijwilliger en collectant voor het Epilepsiefonds is ze al 26 jaar actief. Ook was ze kaderlid, bemande de stand op diverse georganiseerde themabijeenkomsten in Brabant en Limburg. Naast haar rol bij bijeenkomsten voor volwassenen zette ze zich ook altijd in voor kinderen (van ouders) met epilepsie. Liesje doet al deze vrijwillige activiteiten vanuit haar hart en vindt iedere attentie te veel.


De heer T. (Tom) Lassing (58 jaar) – LON

Sinds 2006 is Tom betrokken als hulptrainer bij de atletiekclub GM. In de periode 2009 tot 2016 was hij voorzitter bestuurslid bij GM. Ook organiseert hij namens GM de atletiek bij de schoolsport. Hij is voorzitter van de Vrienden van GM sinds 2017. Hij traint ook REPjeugdatleten (Recreatie En Plezier). Kortom Tom is een echte verenigingsman. Zijn oog is altijd gericht op een betere sporttoekomst voor eenieder om zich heen.

Bewonersoverleg Kantonnier

Ook is Tom een lange tijd voorzitter geweest van het Bewonersoverleg Kantonnier. Hier kwam hij met zijn medebestuurders op voor de belangen van bewoners. Mede door de betrokkenheid en inzet van Tom zag het GOEB, het Gezamenlijk Overleg Erkende Bewonersgroepen, het licht. Tom was de eerste voorzitter. Hij brak een lans, tot aan de commissaris van de Koning, voor het aanstellen van Boa’s en die kwamen er.

Vrijwilliger

12 jaar lang was hij kartrekker en organisator van de carnavals jeugdoptocht. Van 2002 tot 2017 hielp Tom als vrijwilliger mee om de jaarlijkse Sociale Markt te organiseren. Hij was heel actief lid van de adviescommissie voor het energieneutraal maken van het buurthuis. In Best is de tuinenroute een begrip. Tom is een aantal jaar de organisator en de maker van de website/flyer. Voor dit event stellen vele bewoners hun tuin open, ook Tom is daar één van.

Verbinder in sport, maatschappelijk vlak en vermaak

Tom is als één van de buurtverbinders (tussen gemeente, LEV Best en PleinBest) sinds begin van 2018 actief. Verbinders tussen bewoners onderling, organisaties en ondernemingen. Hij helpt ook graag mensen met een hulpvraag. Door al zijn activiteiten verbindt Tom mensen in sport, op maatschappelijk vlak en vermaak.


De heer H.G.J. (Harry) Jannink (70 jaar) – LON

Harry is een betrokken en bevlogen man en betekende voor het CDA (1989-2021) veel. Hij pleitte om bij de lijst voor de verkiezingen bij de keuze van de kandidaten een doorsnee te hebben van de Bestse bevolking. Hij was mede aanjager om de campagnes voor de verkiezingen vorm te geven. Zijn inbreng voor het opmaken van het programma voor de verkiezingen was bijzonder aanstekelijk. Naast de functies van penningmeester (1989-2002), lid gemeenteraad (2002-2006), voorzitter van het CDA afdeling Best (2006-2014) en vicevoorzitter van het CDA afdeling Best (2014-2021) maakte hij zich verdienstelijk om de CDA-afdeling Best op de kaart te zetten.

Een betere toekomst voor iedereen

Harry was 14 jaar lid van Lionsclub Best-Oirschot. Harry Jannink onderscheidde zich tijdens dit lidmaatschap met name bij 2 projecten: Samen Dementievriendelijk Gemeente Best-Oirschot (2017-2020) en Kaart/kwartetspel voor een donatie voor het Rode Kruid. Het oog van Harry is altijd gericht op een betere toekomst voor eenieder om zich heen.


Mevrouw J.M.W. (Hannie) Arts (90 jaar) – LON

Hannie is al sinds 1960 bezig met hulp voor anderen. In haar familie-omgeving, haar naaste omgeving, haar activiteiten voor de gymnastiekvereniging St. Anthonis, de Katholieke Volkspartij St. Anthonis, creatieve ondersteuning kleuterschool Lentebloesem in Geldrop, voetbalvereniging Geldrop (wast en strijkt 15 jaar de voetbaltenues van het hele team van haar zoon), het organiseren van de jaarlijkse open dag Creatief centrum ‘de Wiele’ en voor de vereniging voor senioren brengt ze op vrijwillige basis blaadjes rond in Best (door weer en wind).

Kerkgemeenschap

Van 1968-2014 ondersteunde Hannie de RK parochie Maria Magdalena. Ze leidt groepsbijeenkomsten van kinderen voor hun communicatie en vormsel. Op basisschool Maria Magdalena was ze actief met ondersteuning van leerlingen voor lees-, taal- en rekenonderwijs. Jarenlang was ze betrokken bij KWF Samenloop voor Hoop. Tien jaar lang was Hannie buddy voor een client met een beperking. Samen ondernamen zij leuke dingen. Voor de kerkgemeenschap Antonius in Beweging is Hannie als vrijwilliger actief tijdens kerkdiensten.

Vrijwilligerswerk

Vanaf 1 januari 2018 is Hannie actief in de uitvoering van vrijwilligerswerk bij Archipel Zorggroep op de locatie Kanidas, Nazareth en later bij het Tejaterke in Best. Hannie ondersteunt onder andere bij cliënten bij de breigroep, de bloemenschikgroep en de gymgroep.

No nonsens

Hannie staat symbool voor wat mensen voor elkaar kunnen doen en voor elkaar kunnen betekenen. Voor saamhorigheid, voor aanpakken. No nonsens, geen dubbele bodem, doen wat je moet doen.


De heer J.C.J. (Jan) van Kasteren (74 jaar) – LON

Jan is vanaf 2000 trainer van de recreatieve loop- en wandelgroepen van de atletiekclub GM. Al 7 jaar runt hij samen met zijn vrouw Joke ook de bar van de atletiekclub. Hij is hier dagelijks aanwezig als er trainingen zijn. Het sportcomplex wordt onderhouden door een groep vrijwilligers, waaronder Jan. Ze zorgen ervoor dat de baan er tiptop uitziet en ze verwijderen onkruid. Niet alleen bij atletiekclub maar ook bij de gymnastiekvereniging Best is de inzet van Jan merkbaar. Zo helpt hij bij een spelletjesmiddag, carnavals- of andere discofeesten.

Vaste vrijwilliger

Voor de stichting Plaza Fiesta Best is Jan een vaste vrijwilliger. Met zijn tomeloze inzet is hij, samen met zijn vrouw Joke, al meer dan 13 jaar tijdens de jeugdcarnavalsdagen een geolied tweespan. De feestvierders komen hierin niets te kort, drankjes, snoepjes en zelfs met de harde muziek haalt Jan hieruit veel plezier.

Voor het organiseren van de intocht van Sinterklaas in Best wordt de accommodatie van de atletiekvereniging gebruikt. Jan zorgt dan, samen met Joke, voor een onbezorgde dag.

Activiteiten voor jong en oud

Voor de buurtvereniging Wilhelminadorp is hij, samen met zijn vrouw, meer dan 20 jaar actief geweest. De meifeesten, bardiensten draaien, activiteiten begeleiden voor jong en oud. Jan stond altijd naast zijn vrouw Joke in de ondersteuning en begeleiding van jeugdactiviteiten met Pasen, carnaval, de herfstwandeling, Sinterklaas en het kerstwintercircus.

Niets te veel

Voor Jan is niets te veel en hij zet zich tomeloos in voor verschillende verenigingen.


Mevrouw J.L.M. (Joke) van Kasteren (71 jaar) – LON

Joke is vanaf 2000 trainer van de recreatieve loop- en wandelgroepen van de atletiekclub GM. Door lichamelijke problemen ging ze in 2015 de coördinatie doen. Ook runt zij samen met haar man, als er trainingen zijn, de bar van de atletiekclub. Ook bij de gymnastiekvereniging Best is de inzet van Joke zichtbaar en merkbaar. Hulp bij een spelletjesmiddag, carnavals- of andere discofeesten.

Vaste vrijwilliger

Voor de stichting Plaza Fiesta Best is Joke een vaste vrijwilliger. Met haar tomeloze inzet is zij, samen met haar man Jan, al meer dan 13 jaar tijdens de jeugdcarnavalsdagen een geolied tweespan. De feestvierders komen hierin niets te kort.

Voor het organiseren van de intocht van Sinterklaas in Best wordt de accommodatie van GM gebruikt. Joke zorgt dan voor een onbezorgde dag. Gebruik van kantine, doucheruimtes, opruimen na het schminken.

Activiteiten voor jong en oud

Voor de buurtvereniging Wilhelminadorp is zij, samen met haar man, meer dan 20 jaar actief geweest. De meifeesten, bardiensten draaien, activiteiten begeleiden voor jong en oud. In de werkgroep jeugdactiviteiten was Joke iedere zaterdagmiddag actief in de voorbereiding en uitvoering.

Niets te veel

Voor Joke is niets te veel en zet zich tomeloos in voor verschillende verenigingen.


​Mevrouw J.H.M. (Veronique) Zeeman (57 jaar) – LON

Veronique Zeeman was 3 periodes fractievoorzitter voor Best Open.

  • maart 2006 t/m maart 2010
  • maart 2014 t/m maart 2018
  • maart 2018 t/m maart 2022

Ook was ze waarnemend voorzitter van de raad in de laatste zittingsperiode. Haar inzet voor de Bestse gemeenschap doet ze nu in het college als wethouder.