Zoek
Sluit dit zoekvak.

GLOW in Best: college maakt 60.000 euro vrij

St. Odulphus Kerk in Best tijdens Glow 2023
Foto: Ons Best

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met de financiering van 60.000 euro voor de uitvoering van Glow Best 2024. Daarnaast heeft het college kennisgenomen van de opzet van de route, waarbij minimaal drie lichtkunstwerken zullen worden geplaatst.

GLOW, dat in 2006 begon als een klein lichtkunstfestival in Eindhoven, heeft zich ontwikkeld tot een evenement met grote maatschappelijke impact. Met jaarlijks ongeveer 25 lichtkunstwerken in de binnenstad trekt het festival bezoekers uit de hele regio en ver daarbuiten. GLOW stimuleert toerisme, leefbaarheid en verbinding en heeft de ambitie om tegen 2030 het grootste gratis toegankelijke evenement ter wereld te worden.

GLOW is meer dan alleen een lichtkunstfestival; het verbindt mensen van verschillende doelgroepen, waaronder ouderen, kinderen en internationals. De uitbreiding naar de regio met concrete mini-routes in omliggende steden en dorpen maakt GLOW nog inclusiever. De gemeente Best zal dit jaar deelnemen door een route met minimaal drie lichtkunstwerken te ontwikkelen. Dit initiatief volgt op de positieve reacties van inwoners tijdens een pilotproject in 2023.

Concrete plannen voor Glow Best 2024

In 2023 vond in de gemeente Best een pilot plaats met één kunstwerk. Dit jaar is het plan om een route te creëren met meerdere lichtkunstwerken. De locaties voor deze kunstwerken zijn reeds besproken, waarbij het gemeentehuis, de kerk en het park prominent zullen worden verlicht. Daarnaast is er een kinderproject gepland in de molen. Lokale ondernemers worden betrokken bij de uitvoering om zo meer spektakel en beleving te creëren.

Tijdens de Bruisdag hadden inwoners de mogelijkheid hun mening te geven over GLOW in Best. De reacties waren overweldigend positief, waarbij men aangaf graag een uitgebreide route met meerdere kunstwerken te willen zien. De veiligheid van de route en de samenwerking met lokale ondernemers en experts werden als belangrijke aandachtspunten genoemd.

Strategische aansluiting en bredere welvaart

De deelname van Best aan GLOW past binnen de toeristische positionering van de gemeente, die zich richt op het versterken en behouden van inwoners, het vergroten van economische bestedingen in de regio en het ondersteunen van bedrijven binnen de Brainport Positionering. GLOW draagt bij aan de brede welvaart door kunst toegankelijk en laagdrempelig te maken, sociale kloven te overbruggen en verschillende generaties en gemeenschappen te verbinden.

De kosten voor Glow Best 2024, begroot op 60.000 euro, worden gedekt uit de gelden voor de profilering van Best, mede dankzij de extra toeristenbelasting van het nieuwe Van der Valk hotel. Er is tevens een subsidieaanvraag ingediend bij ASML, die mogelijk kan bijdragen aan de financiering van het evenement. Er zal een uitgebreid communicatieplan worden opgesteld om maatschappelijke organisaties, inwoners en interne stakeholders te betrekken. Na het evenement vindt zowel lokaal als regionaal een evaluatie plaats om de uitvoering te beoordelen en verbeterpunten te identificeren.

Glow Best 2024 vindt plaats van 9 tot 16 november. De voorbereidingen zijn in volle gang, en de vergunningsaanvraag zal in juni worden ingediend. Het college van B en W kijkt uit naar een succesvolle editie die de regio verder zal verbinden en verlichten.