Zoek
Sluit dit zoekvak.

Gemeente wil verslechterde poort Joe Mann restaureren

Poort Joe Mann aan de Sonseweg in Best
Foto: Ons Best

De gemeente Best heeft besloten de Joe Mann toegangspoort te restaureren, die onderdeel is van het monumentale ensemble in de openbare ruimte. Het onderhoudscontract met Kunstwacht, verantwoordelijk voor het beheer van alle kunst in de gemeente, heeft gewezen op de noodzaak tot restauratie na constatering van schade tijdens het reguliere jaarlijkse onderhoud in 2020.

Het rapport uit 2020 benadrukte dat de staat van de toegangspoort aandacht behoeft, maar hier is destijds geen actie op ondernomen. De schade is hierdoor in de loop der jaren verergerd. Met name de kolommen en bovenligger vertonen scheuren en beschadigingen als gevolg van roestvorming van het betonstaal.

De gemeente is eigenaar van het monumentale ensemble, waar zowel het natuurtheater als beide kunstwerken (de toegangspoort en het herdenkingsmonument) onder vallen. Verdwijnen van de poort zou afbreuk doen aan de monumentale waarde.

Daarnaast benadrukt de gemeente haar voorbeeldfunctie in het behoud van cultuurhistorisch waardevolle objecten. Het uitvoeren van de benodigde onderhoudswerkzaamheden aan aangewezen gemeentelijke monumenten wordt gezien als een essentiële verantwoordelijkheid.

Inspecties

Recente inspecties hebben de verslechterde staat van de toegangspoort bevestigd, waarbij betonexperts hebben gewaarschuwd voor mogelijke verdere schade en zelfs instortingsgevaar als gevolg van aanwezige scheuren.

Twee restaurateurs hebben kosteloos een grove begroting opgesteld voor de restauratie, waarvan de geschatte kosten tussen de 20.000 euro en 40.000 euro liggen. De gemeente zal een bedrag van 42.500 euro moeten reserveren voor de inspectie en restauratie.