Zoek
Sluit dit zoekvak.

Gemeente verkoopt grond Jan Pietersz. Coenstraat 40

Jan Pietersz. Coenstraat 40
Foto: Google Maps

De gemeente Best verkoopt de grond aan de Jan Pietersz. Coenstraat 40 in Best. Dit is het perceel in de wijk Naastenbest waar in het verleden een muziekschool stond.

De gemeente verkoopt de grond onder voorwaarden aan een partij voor de ontwikkeling van twaalf tot veertien woningen voor starters en senioren. Daarbij hoort ook de realisatie van de direct omliggende openbare ruimte op het plot en de teruglevering van deze openbare ruimte aan de gemeente. Het bestemmingsplan is op 7 maart 2022 vastgesteld en inmiddels onherroepelijk. Daarnaast zijn in de afgelopen periode de verkoopdocumenten voorbereid en vastgesteld.

Verkoopprocedure

De beoogde procedure betreft een openbare verkoopprocedure. Dit is een procedure waarbij eerst een selectieprocedure en dan een gunningsprocedure doorlopen wordt. Door de keuze voor een openbare verkoopprocedure geven we iedere partij de kans om in te schrijven.

In de selectiefase worden de gegadigden geselecteerd aan de hand van uitsluitingsgronden, geschiktheidseisen en een beoordeling van technische bekwaamheid aan de hand van referentieopdrachten. Hieruit komen drie partijen die een inschrijving mogen doen in de gunningsfase. Tijdens de gunningsfase beoordeelt de gemeente de inschrijvingen op basis van het gunningscriterium beste prijs-kwaliteitverhouding. Dit houdt in dat het beoordelingsteam, naast de prijs, de inschrijvingen ook beoordeelt op kwaliteit.

Deze verkoopprocedure leidt tot het sluiten van een koop- en ontwikkelovereenkomst voor grondverkoop waarmee de gemeente Best duidelijke afspraken maakt met een marktpartij zodat ze weet wat er wanneer en met welke kwaliteit wordt opgeleverd.

Publicatie verkoopdocumenten

De verkoopdocumenten en de concept koop- en ontwikkelovereenkomst publiceert de gemeente Best dinsdag 6 juni op het portaal Negometrix.