Search
Close this search box.

Gemeente plant verhuizing gemeentekantoor voor 1 januari 2025

Gemeentehuis Best en gemeentekantoor tijdens GLOW
Foto: Ons Best

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Best heeft besloten om geen verdere investeringen meer te doen in het nieuwere, niet-monumentale deel van het gemeentekantoor aan het Dorpsplein 2. Dit besluit omvat ook de installaties, stoffering en inrichting van het gebouw. In plaats daarvan overweegt het college om op korte termijn te verhuizen naar een te huren kantoorpand elders in de gemeente, bij voorkeur voor 1 januari 2025.

De gemeentesecretaris is verzocht om advies over dit voornemen in te winnen bij de Ondernemingsraad. Na ontvangst van dit advies zal de gemeentesecretaris een definitief voorstel aan het college voorleggen.

Veilige en gezonde werkplek

De huidige huisvesting van het gemeentekantoor voldoet niet aan de hedendaagse veiligheid- en gezondheidseisen. Medewerkers hebben recht op een veilige en gezonde werkplek, iets wat de huidige situatie niet kan garanderen. Bovendien zijn er grote investeringen nodig in luchtbehandelingssystemen, brandveiligheid, en andere essentiële voorzieningen. Deze investeringen kunnen niet worden gedekt door het reguliere meerjarenonderhoudsprogramma en moeten uiterlijk in 2026 voltooid zijn.

Het college ziet alternatieven in het huren van bestaande kantoorruimte, wat gunstiger kan zijn qua kosten. Daarnaast biedt het huren van een pand meer flexibiliteit in een onzekere toekomst. Dit geeft de gemeente Best de tijd om een definitieve beslissing over de huisvesting te nemen, vooral gezien de mogelijke samenwerking en bestuurlijke fusie met de gemeente Oirschot.

Dorpspleinvisie

Een verhuizing biedt ook kansen voor de Dorpspleinvisie, waaraan momenteel wordt gewerkt. Het gemeentelijke monumentale deel van het huidige kantoor blijft behouden en kan gebruikt worden voor raadsvergaderingen, representatie en huwelijken. Het voorgenomen besluit kan helpen bij de herontwikkeling of herbestemming van het gebied, wat later dit jaar aan de raad wordt voorgelegd.

De markt voor commercieel onroerend goed in de regio Eindhoven wordt steeds krapper, wat de positie van kantoorgebruikers zoals de gemeente Best verzwakt. Het huren van kantoorruimte biedt de noodzakelijke flexibiliteit in deze veranderende markt. Ook is er nog onduidelijkheid over de definitieve locatie van de burgerzaken en het Klantcontactcentrum, waarbij de locatie Bestwijzer als optie wordt bekeken.

Risico’s verhuizen gemeentekantoor

Het college erkent de risico’s van een tijdelijke verhuizing, zoals de bereikbaarheid van de nieuwe locatie en de aantrekkelijkheid van Best als werkgever. Interne en externe afstemming kan in een bi-locatie situatie minder ideaal zijn, vooral gezien de integrale werkwijze binnen het sociaal domein.

Het college kan pas een definitief besluit nemen na advies van de Ondernemingsraad en een grondige financiële onderbouwing van de investeringsbeslissing. Dit besluit zal gebaseerd zijn op een uitgebreide afweging van de verschillende huisvestingsscenario’s. De gemeenteraad zal op de hoogte worden gehouden van de verdere ontwikkelingen en betrokken worden bij de uiteindelijke besluitvorming.