Search
Close this search box.

Gemeente onderzoekt haalbaarheid MFA in Wilhelminadorp

Sporthal Paersacker in Wilhelminadorp, mogelijke toekomstige MFA
Foto: Ons Best

Om kindcentrum Br!ks in Wilhelminadorp klaar te maken voor de toekomst gaat de gemeente een haalbaarheidsstudie doen voor een multifunctionele accommodatie (MFA).

Vanwege de leeftijd van het schoolgebouw van kindcentrum Br!ks, komt het in aanmerking voor (ver)nieuwbouw. Het pand stamt uit 1954, toen Wilhelminadorp volop in ontwikkeling kwam. Daarop is besloten in het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2019-2022 om een het project IKC Br!ks op te starten om te kijken naar (ver)nieuwbouw van de basisschool, kinderopvang en gymzaal Paersacker.

Gaandeweg het traject zijn volgens de gemeente meer partijen aangehaakt. “Met de verschillende partijen, zoals de school, kinderopvang en LEV als eigenaar en exploitant van Kadans, voerden we gesprekken om de wensen en eisen voor het IKC Br!cks op te halen,” zegt de gemeente. “Tijdens deze gesprekken gaven alle partijen aan dat zij kansen zien om naast onderwijs en kinderopvang andere functies, zoals zorg en welzijn toe te voegen.”

Haalbaarheidsstudie MFA

De gemeente start in 2024 met een haalbaarheidsstudie om alle partijen onder te brengen in een MFA. “We onderzoeken zowel de organisatorische als de financiële haalbaarheid, mede in het licht van het effect van een nieuw initiatief op de ratio van het weerstandsvermogen. We onderzoeken de eisen en wensen, de mogelijkheden voor samenwerking en gedeeld (multifunctioneel) gebruik van en door de verschillende deelnemende partijen en berekenen de kosten voor de realisatie van een MFA.”

De gemeente verwacht media 2024 de bevindingen van de haalbaarheidsstudie te kunnen delen met de gemeenteraad ter besluitvorming.