Search
Close this search box.

Gemeente Best start pilot met wijk-GGD’er

Wijk-GGD'er Petra Cooijmans, wethouder Véronique Zeeman en Patricia Smets
Foto: Gemeente Best

Vanwege het toenemend aantal meldingen van mensen met onbegrepen gedrag (vaak met een achterliggende zorgvraag) is de gemeente Best een pilot wijk-GGD gestart. Een wijk-GGD’er (ook wel wijkfunctionaris, zorgverbinder of wijk-GGD’er genoemd) is de spin in het web in een gemeente bij de aanpak van onbegrepen gedrag.

Wat doet een wijk-GGD’er

Deze problematiek vraagt om een betere samenwerking tussen veiligheid en zorg. En het zo snel mogelijk organiseren van passende ondersteuning voor de personen zelf en waar nodig voor hun omgeving. Een wijk-GGD’er werkt als verbinder op het snijvlak van veiligheid en zorg.

De wijk GGD’er gaat op mensen met onbegrepen gedrag af om vroegtijdig in te grijpen en escalaties of maatschappelijke onrust te voorkomen. Er wordt gevraagd en ongevraagd hulp geboden. Op deze manier willen we crisissituaties terugdringen en escalaties voorkomen.

Samenwerking met Oirschot

Gemeente Best trekt hierin samen op met gemeente Oirschot. Op 1 juni startte, voor beide gemeenten, Petra Cooijmans als wijk-GGD’er. Petra werkt in Best vanuit Bestwijzer om zodoende ook goed met alle al in Best aanwezige partners te kunnen samenwerken. Patricia Smets ondersteunt Petra enkele uren per week.

Blij met de wijk-GGD’er

Op de foto hieronder staan beide dames met wethouder Zeeman, die zeer content is met de komst van de wijk GGD’er in Best: “We zien het aantal meldingen over mensen met onbegrepen gedrag toenemen. Dit pakken we aan met de pilot en de komst van de wijk-GGD’er. De wijk-GGD’er helpt ook omwonenden indien nodig.”

“We misten in Bestwijzer nog een laatste stukje zorg en ondersteuning op het snijvlak met veiligheid. We denken hiermee een goede stap te zetten om het aantal meldingen te verkleinen. Ik ben blij met deze pilot en onze wijk- GGD’er,” aldus wethouder Zeeman.