Zoek
Sluit dit zoekvak.

100 Bestenaren praatte me over de schaalsprong in de regio

Foto:

Afgelopen woensdag organiseerden de gemeente Best in het Prinsenhof een discussieavond over de ‘Schaalsprong’. Zo’n 100 Bestenaren, met onder andere een aantal raadsleden, waren aanwezig op deze levendige en boeiende discussieavond.

Jeroen Dijsselbloem, voorzitter Brainport en voorzitter Dagelijks Bestuur MRE (Metropool Regio Eindhoven), vertelde over de enorme opgave waar we voor staan. (Tech)bedrijven groeien als kool. Het is en wordt drukker op de weg en er is krapte op de arbeidsmarkt. De economische groei heeft voor- en zijn nadelen.

Samen met de 21 gemeenten gaat de gemeente gesprek aan, denken ze na over de schaalsprong en kijken we of het kan wat ze willen. Elke gemeente heeft daarin ook de ruimte om zelf te bepalen hoe zij dat doen. Eindhoven gaat de hoogte in, Best heeft daar eigen ideeën over.

‘Het kan als het kan’

De economische groeit vraagt om meer woningen. Naast het bouwen van die woningen, hebben we met 21 gemeenten ook het doel om de leefomgeving aantrekkelijk te houden. Denk hierbij aan het behoud van kwaliteit van leven, behoud of uitbreiden van groen, genoeg huizen en voorzieningen. Als Best dat niet waar kunnen maken, dan kan het niet.

Wethouder Slijper legde de opgaven voor Best uit. Denk hierbij aan mobiliteit, duurzaamheid en wonen. Flinke opgaven. “In Best moeten we woekeren met onze ruimte, denk daarbij aan bouwen in hoogte en dubbelgebruik. Ook hebben we het over flexwonen en kijken we naar tinyhouses. Daarbij houden we rekening met verschillende doelgroepen en willen we in balans blijven. En natuurlijk participeren we daarbij. Dat we deze groei samen aan kunnen gaan met 21 gemeenten is fijn. We wisselen informatie uit en versterken elkaar.”

Raadstafel 21

Iedereen kreeg de mogelijkheid om vragen te stellen aan Raadstafel 21. De Raadstafel21 is het overlegplatform van raadsleden in de Metropoolregio Eindhoven. Informatie-uitwisseling, kennisdeling en vervullen van de ambassadeursrol naar de eigen gemeenteraad zijn de belangrijkste functies die de leden vervullen. Zij zijn de schakel tussen gemeenteraden en Metropoolregio. Lees hier meer over Raadstafel 21.

De gemeente sloot de avond af met vijf stellingen. Vrijwel iedereen was het eens met de stelling dat het noodzakelijk is om samen te werken met de andere gemeenten om deze groei aan te kunnen. Ook vond het grootste deel van de aanwezigen het niet nodig dat ‘alle’ voorzieningen in Best aanwezig moeten zijn. Zij willen voor bepaalde voorzieningen best naar een andere stad of gemeente.